Media

Laporan

Gambar

Rakaman Video

PROJEK TUNAWICARA 2022

Kelas Bahasa Isyarat - Tunawicara - Gangguan dalam melakukan komunikasi verbal iaitu berbicara yang meliputi kelainan dalam berkomunikasi dengan orang lain, istilah ini tidak hanya merujuk kepada orang yang pekak bisu malahan kepada orang yang gagap dan lembap komunikasi.

PROJEK SUKA REWANG: MERDEKA

Projek Suka Rewang adalah inisiatif aktiviti memasak bersama sukarelawan meraikan rumah-rumah kebajikan dan frontliner juga komuniti-komuniti. Projek ini biasanya dijalankan sempena meraikan hari-hari kesedaran tertentu.